مراجعه بیش از 103 هزار نفر به کمپ‌های جمعیت هلال‌احمر مازندران

مراجعه بیش از 103 هزار نفر به کمپ‌های جمعیت هلال‌احمر مازندران
مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر مازندران گفت: 103 هزار و 347 نفر به کمپ‌های جمعیت هلال‌احمر این استان در طرح‌های نوروزی برای راهنمایی مراجعه کردند.

مراجعه بیش از 103 هزار نفر به کمپ‌های جمعیت هلال‌احمر مازندران

مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر مازندران گفت: 103 هزار و 347 نفر به کمپ‌های جمعیت هلال‌احمر این استان در طرح‌های نوروزی برای راهنمایی مراجعه کردند.
مراجعه بیش از 103 هزار نفر به کمپ‌های جمعیت هلال‌احمر مازندران

فانتزی

پرشین موزیک

View more posts from this author