مراسم بزرگداشت ارتحال امام در شهرستان‌‌های استان زنجان برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت ارتحال امام در شهرستان‌‌های استان زنجان برگزار می‌شود
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان از انجام هماهنگی‌های لازم با تشکیل کمیته‌های متعدد در راستای برگزاری مراسم بزرگداشت ارتحال امام خبر داد و گفت: مراسم ارتحال امام در شهرستان‌‌های استان زنجان برگزار می‌شود.

مراسم بزرگداشت ارتحال امام در شهرستان‌‌های استان زنجان برگزار می‌شود

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان از انجام هماهنگی‌های لازم با تشکیل کمیته‌های متعدد در راستای برگزاری مراسم بزرگداشت ارتحال امام خبر داد و گفت: مراسم ارتحال امام در شهرستان‌‌های استان زنجان برگزار می‌شود.
مراسم بزرگداشت ارتحال امام در شهرستان‌‌های استان زنجان برگزار می‌شود

بک لینک رنک 6

ganool review

View more posts from this author