مراسم شعرخوانی و مشق خوش‌نویسی در کرمانشاه برگزار شد

مراسم شعرخوانی و مشق خوش‌نویسی در کرمانشاه برگزار شد
مراسم شعرخوانی و مشق خوش‌نویسی با عنوان «حدیث هنر رمضان» با حضور شاعران و هنرمندان خوش‌نویسان، مسؤولان فرهنگی استان در دفتر امام جمعه کرمانشاه برگزار شد.

مراسم شعرخوانی و مشق خوش‌نویسی در کرمانشاه برگزار شد

مراسم شعرخوانی و مشق خوش‌نویسی با عنوان «حدیث هنر رمضان» با حضور شاعران و هنرمندان خوش‌نویسان، مسؤولان فرهنگی استان در دفتر امام جمعه کرمانشاه برگزار شد.
مراسم شعرخوانی و مشق خوش‌نویسی در کرمانشاه برگزار شد

موسیقی

View more posts from this author