مراسم عروسی در شهر دهدشت رنگ خون گرفت/ جوان 27 ساله قربانی رسم غلط تیراندازی در مراسم عروسی شد

مراسم عروسی در شهر دهدشت رنگ خون گرفت/ جوان 27 ساله قربانی رسم غلط تیراندازی در مراسم عروسی شد
فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه گفت: تیراندازی در مراسم عروسی در شهر دهدشت یک کشته و 2 مجروح برجای گذاشت.

مراسم عروسی در شهر دهدشت رنگ خون گرفت/ جوان 27 ساله قربانی رسم غلط تیراندازی در مراسم عروسی شد

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه گفت: تیراندازی در مراسم عروسی در شهر دهدشت یک کشته و 2 مجروح برجای گذاشت.
مراسم عروسی در شهر دهدشت رنگ خون گرفت/ جوان 27 ساله قربانی رسم غلط تیراندازی در مراسم عروسی شد

View more posts from this author