مراسم معنوی احیاء در زیارتگاه شهید مدرس کاشمر برگزار شد

مراسم معنوی احیاء در زیارتگاه شهید مدرس کاشمر برگزار شد
هم‌زمان با دومین شب از لیالی قدر، مراسم معنوی احیاء در زیارتگاه شهید آیت‌الله سید حسن مدرس کاشمر با حضور پرشکوه مردم برگزار شد.

مراسم معنوی احیاء در زیارتگاه شهید مدرس کاشمر برگزار شد

هم‌زمان با دومین شب از لیالی قدر، مراسم معنوی احیاء در زیارتگاه شهید آیت‌الله سید حسن مدرس کاشمر با حضور پرشکوه مردم برگزار شد.
مراسم معنوی احیاء در زیارتگاه شهید مدرس کاشمر برگزار شد

آلرژی و تغذیه

View more posts from this author