مراسم یادبود جان‌باختگان آتش سوزی کوی علوی اهواز برگزار می‌شود

مراسم یادبود جان‌باختگان آتش سوزی کوی علوی اهواز برگزار می‌شود
مراسم یادبود جان‌باختگان حادثه آتش سوزی کوی علوی اهواز به دعوت نماینده ولی فقیه در خوزستان و استاندار خوزستان برگزار می‌شود.

مراسم یادبود جان‌باختگان آتش سوزی کوی علوی اهواز برگزار می‌شود

مراسم یادبود جان‌باختگان حادثه آتش سوزی کوی علوی اهواز به دعوت نماینده ولی فقیه در خوزستان و استاندار خوزستان برگزار می‌شود.
مراسم یادبود جان‌باختگان آتش سوزی کوی علوی اهواز برگزار می‌شود

View more posts from this author