مراسم یادبود پروفسور شکوهی در خوسف برگزار شد

مراسم یادبود پروفسور شکوهی در خوسف برگزار شد
مراسم یادبود پروفسور غلامحسین شکوهی، چهره ماندگار و پدر علم تعلیم و تربیت نوین ایران و نخستین وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در زادگاهش شهر خوسف برگزار شد.

مراسم یادبود پروفسور شکوهی در خوسف برگزار شد

مراسم یادبود پروفسور غلامحسین شکوهی، چهره ماندگار و پدر علم تعلیم و تربیت نوین ایران و نخستین وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در زادگاهش شهر خوسف برگزار شد.
مراسم یادبود پروفسور شکوهی در خوسف برگزار شد

فروش بک لینک

عکس

View more posts from this author