مراسم یوم‌الله 22 بهمن در 127 شهر و روستای استان بوشهر آغاز شد

مراسم یوم‌الله 22 بهمن در 127 شهر و روستای استان بوشهر آغاز شد
سیل خروشان مردمی در 127 نقطه شهری و روستایی استان بوشهر برای شرکت در مراسم راهپیماییی روز 22 بهمن‌ماه آغاز شد.

مراسم یوم‌الله 22 بهمن در 127 شهر و روستای استان بوشهر آغاز شد

سیل خروشان مردمی در 127 نقطه شهری و روستایی استان بوشهر برای شرکت در مراسم راهپیماییی روز 22 بهمن‌ماه آغاز شد.
مراسم یوم‌الله 22 بهمن در 127 شهر و روستای استان بوشهر آغاز شد

View more posts from this author