مربی کردستانی در جمع مربیان درجه یک پرورش‌اندام کشور قرار گرفت

مربی کردستانی در جمع مربیان درجه یک پرورش‌اندام کشور قرار گرفت
مربی کردستانی با قبولی در آزمون تئوری و عملی دوره تخصصی مربیگری درجه یک پرورش‌اندام و بدنسازی، در جمع مربیان درجه یک کشوری این رشته ورزشی قرار گرفت.

مربی کردستانی در جمع مربیان درجه یک پرورش‌اندام کشور قرار گرفت

مربی کردستانی با قبولی در آزمون تئوری و عملی دوره تخصصی مربیگری درجه یک پرورش‌اندام و بدنسازی، در جمع مربیان درجه یک کشوری این رشته ورزشی قرار گرفت.
مربی کردستانی در جمع مربیان درجه یک پرورش‌اندام کشور قرار گرفت

خرید بک لینک

اسکای نیوز

View more posts from this author