مرتضی اعلمی دارفانی را وداع گفت

مرتضی اعلمی دارفانی را وداع گفت
مرتضی اعلمی خبرنگار و سرپرست روزنامه جمهوری اسلامی در آذربایجان‌شرقی و پیشکسوت مطبوعات تبریز عصر امروز دارفانی را وداع گفت.

مرتضی اعلمی دارفانی را وداع گفت

مرتضی اعلمی خبرنگار و سرپرست روزنامه جمهوری اسلامی در آذربایجان‌شرقی و پیشکسوت مطبوعات تبریز عصر امروز دارفانی را وداع گفت.
مرتضی اعلمی دارفانی را وداع گفت

خرید بک لینک

تلگرام

View more posts from this author