مردم باید گذشتن از رکود، بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها را حس کنند

مردم باید گذشتن از رکود، بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها را حس کنند
امام‌ جمعه موقت اصفهان گفت: جامعه و مردم باید گذشتن از رکود، بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها را حس کنند؛ باید به نیروی داخلی خود تکیه کرده و استعداد جوانان را به کار بگیریم.

مردم باید گذشتن از رکود، بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها را حس کنند

امام‌ جمعه موقت اصفهان گفت: جامعه و مردم باید گذشتن از رکود، بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها را حس کنند؛ باید به نیروی داخلی خود تکیه کرده و استعداد جوانان را به کار بگیریم.
مردم باید گذشتن از رکود، بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها را حس کنند

موسیقی روز

دانلود آهنگ آذری

View more posts from this author