مردم با حضور خود مشت دیگری بر دهان یاوه‌گویان زدند

مردم با حضور خود مشت دیگری بر دهان یاوه‌گویان زدند
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: امروز ملت ایران با راهپیمایی با شکوه خود مشت دیگری بر دهان یاوه‌گویان جهانی زدند و اثبات کردند که همچنان پای آرمان‌های امام خمینی(ره) ایستاده و با عزم راسخ تحقق اهداف ایشان را دنبال می‌کنند.

مردم با حضور خود مشت دیگری بر دهان یاوه‌گویان زدند

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: امروز ملت ایران با راهپیمایی با شکوه خود مشت دیگری بر دهان یاوه‌گویان جهانی زدند و اثبات کردند که همچنان پای آرمان‌های امام خمینی(ره) ایستاده و با عزم راسخ تحقق اهداف ایشان را دنبال می‌کنند.
مردم با حضور خود مشت دیگری بر دهان یاوه‌گویان زدند

View more posts from this author