مردم در دفاع از انقلاب پای کار هستند/ ادارات همدان در برگزاری باشکوه مراسم 22 بهمن همکاری کنند

مردم در دفاع از انقلاب پای کار هستند/ ادارات همدان در برگزاری باشکوه مراسم 22 بهمن همکاری کنند
امام جمعه همدان با بیان اینکه راهپیمایی 22 بهمن امسال بسیار باشکوه‌تر از قبل برگزار خواهد شد، گفت: مردم ایران اسلامی همواره در دفاع از انقلاب پای کار بوده‌اند.

مردم در دفاع از انقلاب پای کار هستند/ ادارات همدان در برگزاری باشکوه مراسم 22 بهمن همکاری کنند

امام جمعه همدان با بیان اینکه راهپیمایی 22 بهمن امسال بسیار باشکوه‌تر از قبل برگزار خواهد شد، گفت: مردم ایران اسلامی همواره در دفاع از انقلاب پای کار بوده‌اند.
مردم در دفاع از انقلاب پای کار هستند/ ادارات همدان در برگزاری باشکوه مراسم 22 بهمن همکاری کنند

View more posts from this author