مردم در راهیپمایی 22 بهمن علاقه خود به نظام اسلامی را نشان می‌دهند

مردم در راهیپمایی 22 بهمن علاقه خود به نظام اسلامی را نشان می‌دهند
استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشان می‌دهند که چقدر به نظام جمهوری اسلامی علاقه دارند.

مردم در راهیپمایی 22 بهمن علاقه خود به نظام اسلامی را نشان می‌دهند

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشان می‌دهند که چقدر به نظام جمهوری اسلامی علاقه دارند.
مردم در راهیپمایی 22 بهمن علاقه خود به نظام اسلامی را نشان می‌دهند

View more posts from this author