مردم ضیاءآباد میزبان 2 شهید گمنام می‌شوند

مردم ضیاءآباد میزبان 2 شهید گمنام می‌شوند
امام جمعه موقت بخش ضیاءآباد گفت: در سالروز شهادت حضرت فاطمه‌ (س) شهر ضیاءآباد میزبان دو شهید گمنام است.

مردم ضیاءآباد میزبان 2 شهید گمنام می‌شوند

امام جمعه موقت بخش ضیاءآباد گفت: در سالروز شهادت حضرت فاطمه‌ (س) شهر ضیاءآباد میزبان دو شهید گمنام است.
مردم ضیاءآباد میزبان 2 شهید گمنام می‌شوند

View more posts from this author