مردم قدردان خادمان با اخلاص هستند/ جمع‌آوری اسناد و مدارک مربوط به خدمات حجت‌الاسلام حسنی ضروری است

مردم قدردان خادمان با اخلاص هستند/ جمع‌آوری اسناد و مدارک مربوط به خدمات حجت‌الاسلام حسنی ضروری است
نماینده مردم آذربابجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: مسئولان و خادمان ملت اگر نیت‌شان خدایی و خدمت‌شان خالصانه باشد مردم قدردان خواهند بود چرا که همیشه قدردان خادمان خود هستند.

مردم قدردان خادمان با اخلاص هستند/ جمع‌آوری اسناد و مدارک مربوط به خدمات حجت‌الاسلام حسنی ضروری است

نماینده مردم آذربابجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: مسئولان و خادمان ملت اگر نیت‌شان خدایی و خدمت‌شان خالصانه باشد مردم قدردان خواهند بود چرا که همیشه قدردان خادمان خود هستند.
مردم قدردان خادمان با اخلاص هستند/ جمع‌آوری اسناد و مدارک مربوط به خدمات حجت‌الاسلام حسنی ضروری است

View more posts from this author