مردم و مسؤولان شعار سال را جدی بگیرند/ مسؤولان با سعه صدر انتقادپذیر باشند

مردم و مسؤولان شعار سال را جدی بگیرند/ مسؤولان با سعه صدر انتقادپذیر باشند
یکی از مراجع تقلید با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی رهبر انقلاب به نام حمایت از کالای ایران، از مردم و مسؤولان خواست شعار سال را جدی بگیرند.

مردم و مسؤولان شعار سال را جدی بگیرند/ مسؤولان با سعه صدر انتقادپذیر باشند

یکی از مراجع تقلید با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی رهبر انقلاب به نام حمایت از کالای ایران، از مردم و مسؤولان خواست شعار سال را جدی بگیرند.
مردم و مسؤولان شعار سال را جدی بگیرند/ مسؤولان با سعه صدر انتقادپذیر باشند

View more posts from this author