مردم گرگان با حضور تماشایی خود حماسه آفریدند

مردم گرگان با حضور تماشایی خود حماسه آفریدند
مردم انقلابی و ولایت‌مدار شهرستان دارالمومنین گرگان در جشن سی و نهمین سالروز انقلاب اسلامی ایران یک‌بار دیگر به ندای مقام معظم رهبری لبیک گفتند و در راهپیمایی 22 بهمن حضوری گسترده داشتند.

مردم گرگان با حضور تماشایی خود حماسه آفریدند

مردم انقلابی و ولایت‌مدار شهرستان دارالمومنین گرگان در جشن سی و نهمین سالروز انقلاب اسلامی ایران یک‌بار دیگر به ندای مقام معظم رهبری لبیک گفتند و در راهپیمایی 22 بهمن حضوری گسترده داشتند.
مردم گرگان با حضور تماشایی خود حماسه آفریدند

View more posts from this author