مرگ دانش‌آموز 11 ساله ملکانی در اردوی دانش‌آموزی

مرگ دانش‌آموز 11 ساله ملکانی در اردوی دانش‌آموزی
مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی از مرگ دانش‌آموز دختر 11 ساله ملکانی در اردوی دانش‌آموزی خبر داد.

مرگ دانش‌آموز 11 ساله ملکانی در اردوی دانش‌آموزی

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی از مرگ دانش‌آموز دختر 11 ساله ملکانی در اردوی دانش‌آموزی خبر داد.
مرگ دانش‌آموز 11 ساله ملکانی در اردوی دانش‌آموزی

car

View more posts from this author