مرگ یک نفر بر اثر ابتلا به تب کریمه کنگو در کرمان

مرگ یک نفر بر اثر ابتلا به تب کریمه کنگو در کرمان
مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تایید ابتلا و مرگ یک نفر به تب کریمه کنگو گفت: این بیمار به دلیل گزش کنه به تب کریمه کنگو مبتلا شده بود.

مرگ یک نفر بر اثر ابتلا به تب کریمه کنگو در کرمان

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تایید ابتلا و مرگ یک نفر به تب کریمه کنگو گفت: این بیمار به دلیل گزش کنه به تب کریمه کنگو مبتلا شده بود.
مرگ یک نفر بر اثر ابتلا به تب کریمه کنگو در کرمان

View more posts from this author