مرگ 28 نفر در سوانح رانندگی استان زنجان

مرگ 28 نفر در سوانح رانندگی استان زنجان
مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان گفت: از آغاز سال جاری تاکنون 28 نفر در سوانح رانندگی محدوده استان جان خود را از دست داده‌اند.

مرگ 28 نفر در سوانح رانندگی استان زنجان

مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان گفت: از آغاز سال جاری تاکنون 28 نفر در سوانح رانندگی محدوده استان جان خود را از دست داده‌اند.
مرگ 28 نفر در سوانح رانندگی استان زنجان

موسیقی

View more posts from this author