مسؤولان استان فارس را حلال نمی‌کنم

مسؤولان استان فارس را حلال نمی‌کنم
سرمربی تیم فجر سپاسی شیراز گفت: مسؤولان استان فارس را حلال نمی‌کنم چرا که این تیم خیلی راحت لیگ برتری می‌شد اما تعلل در حمایت‌های آنان باعث شد زحمات یک ساله هدر برود.

مسؤولان استان فارس را حلال نمی‌کنم

سرمربی تیم فجر سپاسی شیراز گفت: مسؤولان استان فارس را حلال نمی‌کنم چرا که این تیم خیلی راحت لیگ برتری می‌شد اما تعلل در حمایت‌های آنان باعث شد زحمات یک ساله هدر برود.
مسؤولان استان فارس را حلال نمی‌کنم

فروش بک لینک

عکس

View more posts from this author