مسؤولان به داد کمبود فضای آموزشی شهرستان قدس برسند

مسؤولان به داد کمبود فضای آموزشی شهرستان قدس برسند
امام جمعه شهر قدس گفت: در برخی از مناطق شهرستان با کمبود فضای آموزشی روبه‌رو هستیم که لازم است مسؤولان در این خصوص به فکر شهر و آینده آموزشی شهر قدس باشند.

مسؤولان به داد کمبود فضای آموزشی شهرستان قدس برسند

امام جمعه شهر قدس گفت: در برخی از مناطق شهرستان با کمبود فضای آموزشی روبه‌رو هستیم که لازم است مسؤولان در این خصوص به فکر شهر و آینده آموزشی شهر قدس باشند.
مسؤولان به داد کمبود فضای آموزشی شهرستان قدس برسند

بک لینک رنک 8

wolrd press news

View more posts from this author