مسؤولان به رعایت عدالت در اقتصاد توجه کنند/ استقلال از ولایت‌فقیه مبحثی خطرناک است

مسؤولان به رعایت عدالت در اقتصاد توجه کنند/ استقلال از ولایت‌فقیه مبحثی خطرناک است
نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بی‌عدالتی در جامعه به عینه دیده می‌شود، گفت: مسؤولان به رعایت عدالت در اقتصاد توجه کنند.

مسؤولان به رعایت عدالت در اقتصاد توجه کنند/ استقلال از ولایت‌فقیه مبحثی خطرناک است

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بی‌عدالتی در جامعه به عینه دیده می‌شود، گفت: مسؤولان به رعایت عدالت در اقتصاد توجه کنند.
مسؤولان به رعایت عدالت در اقتصاد توجه کنند/ استقلال از ولایت‌فقیه مبحثی خطرناک است

View more posts from this author