مسؤولان به سیاسی‌بازی‌ها دامن نزنند/ عقب بودن سرعت رشد امکانات از افزایش جمعیت فولادشهر

مسؤولان به سیاسی‌بازی‌ها دامن نزنند/ عقب بودن سرعت رشد امکانات از افزایش جمعیت فولادشهر
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: مسؤولان نباید به دنبال خنثی‌سازی کارهای همدیگر باشند چراکه همه ما به‌ اندازه کافی در فضای مجازی نقد می‌شویم و نباید خودمان هم به برخی سیاسی‌بازی‌ها دامن بزنیم.

مسؤولان به سیاسی‌بازی‌ها دامن نزنند/ عقب بودن سرعت رشد امکانات از افزایش جمعیت فولادشهر

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: مسؤولان نباید به دنبال خنثی‌سازی کارهای همدیگر باشند چراکه همه ما به‌ اندازه کافی در فضای مجازی نقد می‌شویم و نباید خودمان هم به برخی سیاسی‌بازی‌ها دامن بزنیم.
مسؤولان به سیاسی‌بازی‌ها دامن نزنند/ عقب بودن سرعت رشد امکانات از افزایش جمعیت فولادشهر

View more posts from this author