مسؤولان بین اقشار مردم عادلانه رفتار کنند

مسؤولان بین اقشار مردم عادلانه رفتار کنند
نماینده ولی فقیه در استان لرستان گفت: مسؤولان بین اقشار مردم به عدالت رفتار کنند.

مسؤولان بین اقشار مردم عادلانه رفتار کنند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان گفت: مسؤولان بین اقشار مردم به عدالت رفتار کنند.
مسؤولان بین اقشار مردم عادلانه رفتار کنند
/*!normalize.css v1.1.2

View more posts from this author