مسؤولان در اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی کوتاهی کرده‌اند/ تلاش دشمن برای انحراف جوانان بیشتر شده است

مسؤولان در اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی کوتاهی کرده‌اند/ تلاش دشمن برای انحراف جوانان بیشتر شده است
مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه فجر فارس گفت: مسؤولان در اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی کوتاهی کرده‌اند.

مسؤولان در اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی کوتاهی کرده‌اند/ تلاش دشمن برای انحراف جوانان بیشتر شده است

مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه فجر فارس گفت: مسؤولان در اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی کوتاهی کرده‌اند.
مسؤولان در اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی کوتاهی کرده‌اند/ تلاش دشمن برای انحراف جوانان بیشتر شده است

فروش بک لینک

View more posts from this author