مسؤولان راه و روش حضرت علی(ع) را الگو قرار دهند

مسؤولان راه و روش حضرت علی(ع) را الگو قرار دهند
مدیرعامل بنیاد مهدی موعود(عج) گفت: مسؤولان راه و روش حضرت علی(ع) را الگو قرار دهند که برای جامعه آن‌زمان جه‌کار می‌کرد نه این‌که برخی از آنان به‌جای خدمت به مردم، دنبال وام‌های کلان و حقوق مضاعف باشند.

مسؤولان راه و روش حضرت علی(ع) را الگو قرار دهند

مدیرعامل بنیاد مهدی موعود(عج) گفت: مسؤولان راه و روش حضرت علی(ع) را الگو قرار دهند که برای جامعه آن‌زمان جه‌کار می‌کرد نه این‌که برخی از آنان به‌جای خدمت به مردم، دنبال وام‌های کلان و حقوق مضاعف باشند.
مسؤولان راه و روش حضرت علی(ع) را الگو قرار دهند

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author