مسؤولان کشمکش‌های سیاسی را کنار بگذارند

مسؤولان کشمکش‌های سیاسی را کنار بگذارند
منتخب مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری گفت: مسؤولان همدلی و همکاری بیشتری با همدیگر داشته باشند و مسائل جانبی و کشمکش‌های سیاسی را کنار بگذارند.

مسؤولان کشمکش‌های سیاسی را کنار بگذارند

منتخب مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری گفت: مسؤولان همدلی و همکاری بیشتری با همدیگر داشته باشند و مسائل جانبی و کشمکش‌های سیاسی را کنار بگذارند.
مسؤولان کشمکش‌های سیاسی را کنار بگذارند

خرید بک لینک

استخدام

View more posts from this author