مسئولانی که برای حسین پناهی و فرهنگ و هنر دغدغه‌ای ندارند

مسئولانی که برای حسین پناهی و فرهنگ و هنر دغدغه‌ای ندارند
یاد حسین پناهی هنرمند فقید کهگیلویه و بویراحمدی که همه افراد، هنر این استان را با او می‌شناسند از سوی مسئولان استان فراموش شده است.

مسئولانی که برای حسین پناهی و فرهنگ و هنر دغدغه‌ای ندارند

یاد حسین پناهی هنرمند فقید کهگیلویه و بویراحمدی که همه افراد، هنر این استان را با او می‌شناسند از سوی مسئولان استان فراموش شده است.
مسئولانی که برای حسین پناهی و فرهنگ و هنر دغدغه‌ای ندارند

بک لینک

View more posts from this author