مسابقات پرورش اندام، بادی‌کلاسیک و فیزیک قهرمانی در کرمانشاه برگزار می‌شود

مسابقات پرورش اندام، بادی‌کلاسیک و فیزیک قهرمانی در کرمانشاه برگزار می‌شود
مسابقات پرورش اندام، بادی‌کلاسیک و فیزیک قهرمانی باشگا‌ه‌های استان کرمانشاه به مناسبت گرامیداشت سالروز ورود آزادگان در مجموعه ورزشی امام خمینی(ره) کرمانشاه برگزار می‌شود.

مسابقات پرورش اندام، بادی‌کلاسیک و فیزیک قهرمانی در کرمانشاه برگزار می‌شود

مسابقات پرورش اندام، بادی‌کلاسیک و فیزیک قهرمانی باشگا‌ه‌های استان کرمانشاه به مناسبت گرامیداشت سالروز ورود آزادگان در مجموعه ورزشی امام خمینی(ره) کرمانشاه برگزار می‌شود.
مسابقات پرورش اندام، بادی‌کلاسیک و فیزیک قهرمانی در کرمانشاه برگزار می‌شود

View more posts from this author