مسافران مراقب گردنه خوش‌ییلاق و محور توسکستان باشند

مسافران مراقب گردنه خوش‌ییلاق و محور توسکستان باشند
فرمانده پلیس راه شاهرود ـ آزادشهر گفت: مسافران با توجه به نامساعد بودن شرایط جوی، مراقب گردنه خوش‌ییلاق و محور توسکستان باشند.

مسافران مراقب گردنه خوش‌ییلاق و محور توسکستان باشند

فرمانده پلیس راه شاهرود ـ آزادشهر گفت: مسافران با توجه به نامساعد بودن شرایط جوی، مراقب گردنه خوش‌ییلاق و محور توسکستان باشند.
مسافران مراقب گردنه خوش‌ییلاق و محور توسکستان باشند

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

مجله اتومبیل

View more posts from this author