مسافران نوروزی مراقب سرقت اطلاعات خود در استفاده از وای‌فای رایگان باشند

مسافران نوروزی مراقب سرقت اطلاعات خود در استفاده از وای‌فای رایگان باشند
جانشین پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان کرمان گفت: اطلاعات کاربری فرد استفاده‌کننده از وای‌فای اماکن عمومی ممکن است توسط هکرها یا افراد فرصت‌طلب سرقت شده و این افراد به این طریق به اطلاعات شخصی دسترسی پیدا کنند.

مسافران نوروزی مراقب سرقت اطلاعات خود در استفاده از وای‌فای رایگان باشند

جانشین پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان کرمان گفت: اطلاعات کاربری فرد استفاده‌کننده از وای‌فای اماکن عمومی ممکن است توسط هکرها یا افراد فرصت‌طلب سرقت شده و این افراد به این طریق به اطلاعات شخصی دسترسی پیدا کنند.
مسافران نوروزی مراقب سرقت اطلاعات خود در استفاده از وای‌فای رایگان باشند

View more posts from this author