مستاجران دیروز، پارک‌نشینان امروز/ مرد خانواده: حتی یک قاشق غذا‌خوری از خودم ندارم

مستاجران دیروز، پارک‌نشینان امروز/ مرد خانواده: حتی یک قاشق غذا‌خوری از خودم ندارم
پس از گذشت 60 روز از زلزله کوهبنان، هنوز هم برخی از خانواده‌ها در شرایط سخت در چادرها و کانکس‌ زندگی می‌کنند، برخی از خانواده‌ها هنوز با مشکل مواجه هستند که نمونه بارز آن حضور یک خانواده در پارک آزادگان کوهبنان است.

مستاجران دیروز، پارک‌نشینان امروز/ مرد خانواده: حتی یک قاشق غذا‌خوری از خودم ندارم

پس از گذشت 60 روز از زلزله کوهبنان، هنوز هم برخی از خانواده‌ها در شرایط سخت در چادرها و کانکس‌ زندگی می‌کنند، برخی از خانواده‌ها هنوز با مشکل مواجه هستند که نمونه بارز آن حضور یک خانواده در پارک آزادگان کوهبنان است.
مستاجران دیروز، پارک‌نشینان امروز/ مرد خانواده: حتی یک قاشق غذا‌خوری از خودم ندارم

View more posts from this author