مستحق باخت مقابل الاهلی نبودیم/ بازیکنانم همه توان خود را به کار گرفتند

مستحق باخت مقابل الاهلی نبودیم/ بازیکنانم همه توان خود را به کار گرفتند
سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز گفت: برابر تیم عربستانی مستحق باخت نبوده و می‌توانستیم با نتیجه دیگری از زمین مسابقه خارج شویم.

مستحق باخت مقابل الاهلی نبودیم/ بازیکنانم همه توان خود را به کار گرفتند

سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز گفت: برابر تیم عربستانی مستحق باخت نبوده و می‌توانستیم با نتیجه دیگری از زمین مسابقه خارج شویم.
مستحق باخت مقابل الاهلی نبودیم/ بازیکنانم همه توان خود را به کار گرفتند

View more posts from this author