مستند «رحمت توری» بهترین فیلم جشنواره 100

مستند «رحمت توری» بهترین فیلم جشنواره 100
مسئول هنرهای تصویری حوزه هنری زنجان گفت: مستند صد ثانیه‌ای «رحمت توری» بهترین فیلم جشنواره 100 شد.

مستند «رحمت توری» بهترین فیلم جشنواره 100

مسئول هنرهای تصویری حوزه هنری زنجان گفت: مستند صد ثانیه‌ای «رحمت توری» بهترین فیلم جشنواره 100 شد.
مستند «رحمت توری» بهترین فیلم جشنواره 100

فروش بک لینک

سپهر نیوز

View more posts from this author