مسکن گیلان ملتهب از تن‌لرزه‌هایی به نام رهن و اجاره/ جای خالی دولت در بازار پرالتهاب مسکن

مسکن گیلان ملتهب از تن‌لرزه‌هایی به نام رهن و اجاره/ جای خالی دولت در بازار پرالتهاب مسکن
با شروع فصل اوقات فراغت مستاجرین روزهای پراسترس و کلافه کننده‌ای را با غول‌هایی به نام رهن و تن‌لرزه‌هایی به نام اجاره سپری می‌کنند درحالی‌که دولت هیچ نقشی در بازار گرم و پرالتهاب مسکن ندارد.

مسکن گیلان ملتهب از تن‌لرزه‌هایی به نام رهن و اجاره/ جای خالی دولت در بازار پرالتهاب مسکن

با شروع فصل اوقات فراغت مستاجرین روزهای پراسترس و کلافه کننده‌ای را با غول‌هایی به نام رهن و تن‌لرزه‌هایی به نام اجاره سپری می‌کنند درحالی‌که دولت هیچ نقشی در بازار گرم و پرالتهاب مسکن ندارد.
مسکن گیلان ملتهب از تن‌لرزه‌هایی به نام رهن و اجاره/ جای خالی دولت در بازار پرالتهاب مسکن

View more posts from this author