مشارکت دستگاه‌های فرهنگی اسلامشهر برای برگزاری جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

مشارکت دستگاه‌های فرهنگی اسلامشهر برای برگزاری جشنواره کتاب‌خوانی رضوی
رئیس اداره کتابخانه‌های شهرستان اسلامشهر خواستار مشارکت همه دستگاه‌های فرهنگی این شهرستان برای برگزاری پرشور جشنواره کتاب‌خوانی رضوی با هدف اشاعه سیره و سبک زندگی رضوی برای خدمت به آستان مقدس امام‌رضا(ع) و اهتمام در این امر شد.

مشارکت دستگاه‌های فرهنگی اسلامشهر برای برگزاری جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

رئیس اداره کتابخانه‌های شهرستان اسلامشهر خواستار مشارکت همه دستگاه‌های فرهنگی این شهرستان برای برگزاری پرشور جشنواره کتاب‌خوانی رضوی با هدف اشاعه سیره و سبک زندگی رضوی برای خدمت به آستان مقدس امام‌رضا(ع) و اهتمام در این امر شد.
مشارکت دستگاه‌های فرهنگی اسلامشهر برای برگزاری جشنواره کتاب‌خوانی رضوی

آهنگ جدید

View more posts from this author