مشارکت نمایندگان منتخب در مجلس شورای اسلامی برای افزایش اعتبارات خراسان رضوی

مشارکت نمایندگان منتخب در مجلس شورای اسلامی برای افزایش اعتبارات خراسان رضوی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، خواستار مشارکت نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی برای افزایش اعتبارات و حوزه اختیارات این استان شد.

مشارکت نمایندگان منتخب در مجلس شورای اسلامی برای افزایش اعتبارات خراسان رضوی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، خواستار مشارکت نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی برای افزایش اعتبارات و حوزه اختیارات این استان شد.
مشارکت نمایندگان منتخب در مجلس شورای اسلامی برای افزایش اعتبارات خراسان رضوی

بک لینک رنک 3

پرس نیوز

View more posts from this author