مشکلات با تخیل‌گرایی مسؤولان حل نمی‌شوند/ توهین به مردم نابخشودنی است

مشکلات با تخیل‌گرایی مسؤولان حل نمی‌شوند/ توهین به مردم نابخشودنی است
امام جمعه سورشجان ضمن محکوم کردن گزارشی که علیه مردم این شهر منتشر شده است، گفت: مشکل مسؤولان دولتی این است که با تخیلات خود در رابطه با مشکلات مردم اظهارنظر می‌کنند.

مشکلات با تخیل‌گرایی مسؤولان حل نمی‌شوند/ توهین به مردم نابخشودنی است

امام جمعه سورشجان ضمن محکوم کردن گزارشی که علیه مردم این شهر منتشر شده است، گفت: مشکل مسؤولان دولتی این است که با تخیلات خود در رابطه با مشکلات مردم اظهارنظر می‌کنند.
مشکلات با تخیل‌گرایی مسؤولان حل نمی‌شوند/ توهین به مردم نابخشودنی است

View more posts from this author