مشکلات روستای دلی تمام نشدنی است

مشکلات روستای دلی تمام نشدنی است
روستای دلی با گذشت 40 روز از بارندگی‌ها اما هنوز غرق در مشکلات جاده‌ای است.

مشکلات روستای دلی تمام نشدنی است

روستای دلی با گذشت 40 روز از بارندگی‌ها اما هنوز غرق در مشکلات جاده‌ای است.
مشکلات روستای دلی تمام نشدنی است

بک لینک رنک 3

car

View more posts from this author