مشکلات مردم در جلسات شورای اداری رسیدگی شود

مشکلات مردم در جلسات شورای اداری رسیدگی شود
امام جمعه بهنمیر گفت: جلسات شورای اداری باید به گونه‌ای باشد که مسؤولان با تبادل نظر و مشورت برای رفع مشکلات بخش اقدام کنند.

مشکلات مردم در جلسات شورای اداری رسیدگی شود

امام جمعه بهنمیر گفت: جلسات شورای اداری باید به گونه‌ای باشد که مسؤولان با تبادل نظر و مشورت برای رفع مشکلات بخش اقدام کنند.
مشکلات مردم در جلسات شورای اداری رسیدگی شود

خبرگزاری دانشگاه های کشور

View more posts from this author