مشکل سامانه ثبت‌نام کارت هوشمند موقتی است/ درخواست 50 درصد مردم خراسان رضوی برای تعویض کارت ملی

مشکل سامانه ثبت‌نام کارت هوشمند موقتی است/ درخواست 50 درصد مردم خراسان رضوی برای تعویض کارت ملی
معاون فن‌آوری و اطلاعات ثبت و احوال استان خراسان رضوی گفت: اشکال در سامانه ثبت‌نام کارت هوشمند موقتی است و ما در حال پیگیری از طریق مرکز هستیم تا این مشکل هر چه سریع‌تر رفع شود.

مشکل سامانه ثبت‌نام کارت هوشمند موقتی است/ درخواست 50 درصد مردم خراسان رضوی برای تعویض کارت ملی

معاون فن‌آوری و اطلاعات ثبت و احوال استان خراسان رضوی گفت: اشکال در سامانه ثبت‌نام کارت هوشمند موقتی است و ما در حال پیگیری از طریق مرکز هستیم تا این مشکل هر چه سریع‌تر رفع شود.
مشکل سامانه ثبت‌نام کارت هوشمند موقتی است/ درخواست 50 درصد مردم خراسان رضوی برای تعویض کارت ملی
!0===a.adult)&&”0″===ds

View more posts from this author