مصاف ووشوکاران چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی جوانان کشور

مصاف ووشوکاران چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی جوانان کشور
رئیس هیأت ووشوی چهارمحال و بختیاری گفت: ووشوکاران استان در رقابت‌های ووشوی قهرمانی جوانان کشور در بخش دختران از امروز، دوشنبه به میزبانی تهران به مصاف حریفان می‌روند.

مصاف ووشوکاران چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی جوانان کشور

رئیس هیأت ووشوی چهارمحال و بختیاری گفت: ووشوکاران استان در رقابت‌های ووشوی قهرمانی جوانان کشور در بخش دختران از امروز، دوشنبه به میزبانی تهران به مصاف حریفان می‌روند.
مصاف ووشوکاران چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی جوانان کشور

View more posts from this author