مصدومیت 13 مسافر در برخورد 2 دستگاه اتوبوس درون‌شهری/ حال مسافران خوب است

مصدومیت 13 مسافر در برخورد 2 دستگاه اتوبوس درون‌شهری/ حال مسافران خوب است
رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مصدوم شدن 13 مسافر در پی برخورد 2 دستگاه اتوبوس شهری در مشهد خبر داد.

مصدومیت 13 مسافر در برخورد 2 دستگاه اتوبوس درون‌شهری/ حال مسافران خوب است

رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مصدوم شدن 13 مسافر در پی برخورد 2 دستگاه اتوبوس شهری در مشهد خبر داد.
مصدومیت 13 مسافر در برخورد 2 دستگاه اتوبوس درون‌شهری/ حال مسافران خوب است

View more posts from this author