مصدومیت 2 نفر بر اثر وزش تندباد در ارومیه/ آمادگی 11 تیم عملیاتی امدادرسانی

مصدومیت 2 نفر بر اثر وزش تندباد در ارومیه/ آمادگی 11 تیم عملیاتی امدادرسانی
رئیس جمعیت هلال احمر ارومیه گفت: 2 نفر امروز بر اثر وزش تندباد در ارومیه مصدوم شدند.

مصدومیت 2 نفر بر اثر وزش تندباد در ارومیه/ آمادگی 11 تیم عملیاتی امدادرسانی

رئیس جمعیت هلال احمر ارومیه گفت: 2 نفر امروز بر اثر وزش تندباد در ارومیه مصدوم شدند.
مصدومیت 2 نفر بر اثر وزش تندباد در ارومیه/ آمادگی 11 تیم عملیاتی امدادرسانی

View more posts from this author