مصرف بیش از 20 میلیون لیتر بنزین در گیلان/رشت بیشترین حجم مصرف بنزین نوروزی

مصرف بیش از 20 میلیون لیتر بنزین در گیلان/رشت بیشترین حجم مصرف بنزین نوروزی
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان از مصرف 20 میلیون و 302 هزار لیتر بنزین در هفته نخست فروردین‌ماه جاری در این استان خبر داد و گفت: این میزان مصرف بنزین 13 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

مصرف بیش از 20 میلیون لیتر بنزین در گیلان/رشت بیشترین حجم مصرف بنزین نوروزی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان از مصرف 20 میلیون و 302 هزار لیتر بنزین در هفته نخست فروردین‌ماه جاری در این استان خبر داد و گفت: این میزان مصرف بنزین 13 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
مصرف بیش از 20 میلیون لیتر بنزین در گیلان/رشت بیشترین حجم مصرف بنزین نوروزی

سپهر نیوز

ساخت بنر

View more posts from this author