مظاهری و عابدزاده به تیم ملی دعوت شدند/ تبریزی هم‌چنان چشم‌انتظار

مظاهری و عابدزاده به تیم ملی دعوت شدند/ تبریزی هم‌چنان چشم‌انتظار
اسامی دعوت‌شدگان به تیم ملی برای دیدارهای تدارکاتی نوروزی مشخص شد که باز هم در بین آن‌ها نامی از مرتضی تبریزی مهاجم گل‌زن ذوب‌آهن نیست.

مظاهری و عابدزاده به تیم ملی دعوت شدند/ تبریزی هم‌چنان چشم‌انتظار

اسامی دعوت‌شدگان به تیم ملی برای دیدارهای تدارکاتی نوروزی مشخص شد که باز هم در بین آن‌ها نامی از مرتضی تبریزی مهاجم گل‌زن ذوب‌آهن نیست.
مظاهری و عابدزاده به تیم ملی دعوت شدند/ تبریزی هم‌چنان چشم‌انتظار

View more posts from this author