معارفه نماینده جدید ولی فقیه در استان فارس

معارفه نماینده جدید ولی فقیه در استان فارس
مراسم معارفه آیت الله دژکام امام جمعه و نماینده جدید ولی فقیه در استان فارس عصر جمعه جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، معاون بیت مقام معظم رهبری، استاندار فارس برگزار شد.

معارفه نماینده جدید ولی فقیه در استان فارس

مراسم معارفه آیت الله دژکام امام جمعه و نماینده جدید ولی فقیه در استان فارس عصر جمعه جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، معاون بیت مقام معظم رهبری، استاندار فارس برگزار شد.
معارفه نماینده جدید ولی فقیه در استان فارس

View more posts from this author