معافیت سرمایه‌گذاران تالاب عینک رشت از پرداخت عوارض

معافیت سرمایه‌گذاران تالاب عینک رشت از پرداخت عوارض
عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: سرمایه‌گذاران برای احداث اماکن تفریحی در حاشیه تالاب عینک رشت از پرداخت عوارض شهرداری معاف شدند.

معافیت سرمایه‌گذاران تالاب عینک رشت از پرداخت عوارض

عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: سرمایه‌گذاران برای احداث اماکن تفریحی در حاشیه تالاب عینک رشت از پرداخت عوارض شهرداری معاف شدند.
معافیت سرمایه‌گذاران تالاب عینک رشت از پرداخت عوارض

بک لینک رنک 6

خبر جدید

View more posts from this author